mediacje_r__wie__nicze

Mediacje rówieśnicze

Od dzisiaj grupa przedstawicieli Koła Naukowego zaczyna szkolenia z mediacji rówieśniczych w ramach programu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Mediacja rówieśnicza – jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, w obecności mediatora rówieśnika.

Mediator – jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.

Emilka, Wojtek, Mateusz, Dawid, Szymon, Zosia, Gabrysia życzymy, żebyście wytrwali i odnaleźli się w roli mediatorów!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *