120656938_956908788477320_3094395767318984784_n

Warsztaty aktywnego słuchania

Od paru tygodni w naszej szkole odbywały się warsztaty aktywnego słuchania, organizowane przez szkolne Koło Naukowe.

Miały być one  przeprowadzone tylko w klasach pierwszych liceum, lecz zainteresowanie nimi było tak duże,  że zaproszone na nie zostały również klasy siódme, ósme SP nr 153  oraz  drugie liceum.

Aktywne słuchanie to okazywanie rozmówcy akceptacji, szacunku, zainteresowania i   serdeczności. To powstrzymywanie się od własnych sądów. Umiejętność dobrego słuchania wyraża się w skupieniu uwagi na osobie, z którą rozmawiamy.  Sprzyja ono w dużej mierze nauce i koncentracji.

Na warsztatach uczniowie pracowali w małych zespołach.  W każdym została przeprowadzona inna aktywność (najczęściej w formie zabawy), mająca na celu pobudzić do aktywnego słuchania. Od tej umiejętności zależało pomyślne wykonanie zadania, a więc także sukces.

Wniosek, który najczęściej formułowali Uczniowie brzmiał, że „słuchać” i „słyszeć” to dwie różne umiejętności.

Przeprowadzający warsztaty byli bardzo mile zaskoczeni zaangażowaniem płynącym ze strony innych klas, czyli naszych kolegów i koleżanek.

 Obiecujemy, że zostanie przeprowadzone więcej tego typu warsztatów. W planie kolejne, tym razem dotyczące empatii.

Julia Bruzda

Tags: No tags

Comments are closed.